Μάθετε περισσότερα για τη συντήρηση φωτοβολταϊκών

Πλήθος εγκαταστάσεων Φ/Β πάρκων

 
print
Μόλις εγκαταστήσαμε το 71ο εγκατεστημένο Φωτοβολταϊκό πάρκο, εσύ ακόμη το σκέφτεσαι???
 
Μην περιμένετε άλλο!! Εκμεταλλευτείτε την προνομιακή τιμή πώλησης που σας εξασφαλίζει η ΔΕΗ και την εμπειρία της Εταιρείας στην μελέτη, κατασκευή αλλά και πλήρη υποστήριξη της εχνήμων - Ενεργειακά έργα' σε οποιοδήποτε γραφειοκρατικό κώλυμα.
 
Επιστροφή