Μάθετε περισσότερα για τη συντήρηση φωτοβολταϊκών

Οι υπηρεσίες μας

 
print
Παρέχουμε στους πελάτες μας συνοπτικά τις εξής υπηρεσίες:
 • Εκδώσεις Αδειών (Ανακαίνισης, Κατασκευής, Αλλαγής Χρήσης, Νομιμοποίησης, Μικρής Κλίμακας κλπ.)
 • Μελέτες Χώρων, Σχεδιασμός, Εσωτερική Διακόσμηση  (μπάνιου, κουζίνας ή πλήρης μελέτη)
 • Δειγματισμός Υλικών. Διατηρούμε στα γραφεία μας επαρκή γκάμα υλικών και των τρόπων εφαρμογής τους για μία αρχική ενημέρωση των πελατών μας για τα υλικά που συμμετέχουν στην προσφορά μας.
 • Ειδικές Συνεργασίες. Συνεργαζόμαστε με σημαντικές εταιρείες οι οποίες παρέχουν εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες όπως:
  • επαγγελματικοί εξοπλισμοί,
  • ξενοδοχειακοί εξοπλισμοί,
  • εξοπλισμοί φαρμακείων, καταστημάτων οπτικών ειδών κλπ., με την βοήθεια των οποίων μπορούμε να εξυπηρετούμε με ολοκληρωμένους τρόπους σύνθετες  κατασκευές.
 • Προϋπολογισμός κόστους έργου. Δεσμευόμαστε από την αρχή. Οι πελάτες ξέρουν τι θα τους κοστίσει το έργο.
 • Τεχνική Μελέτη κατασκευής και Εφαρμογής Υλικών. Δεσμευόμαστε μετά από προσεκτική προετοιμασία από την αρχή. Οι πελάτες ξέρουν τι θα γίνει και πώς θα γίνει το έργο τους.
 • Υπόμνημα Υλικών. Κατάλογος των υλικών συνοδεύει τις προσφορές μας και τις καθιστά σαφείς και συγκεκριμένες, όχι όπως στις συνήθως αόριστες συγγραφές υποχρεώσεων.
 • Εκδώσεις Ενεργειακών Πιστοποιητικών.
 
Επιστροφή