Μάθετε περισσότερα για τη συντήρηση φωτοβολταϊκών

Οι υπηρεσίες μας

 
print
Θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση πριν την τελική απόφαση για ένα έργο εξοικονόμησης σε ένα σπίτι, την αντικειμενική τεκμηρίωση της εξοικονόμησης και την σαφή και πραγματική οικονομική της ανταπόδοση. Δηλαδή, ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει τι θα κάνει, πόσο θα του κοστίσει και σε πόσο χρόνο θα αποσβεστεί η επένδυσή του.
Η ''Τεχνήμων - Ενεργειακά έργα'' προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ευκολότερη υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς εξασφαλίζει σε κάθε ενεργειακή παρέμβαση:
  
  • Ενεργειακή Επιθεώρηση, η οποία αφορά στη διάγνωση της παρούσας ενεργειακής κατάστασης του ακινήτου και σε προτάσεις ενεργειακής βελτίωσης
  • Ενεργειακή Πιστοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης αλλά και της κατάστασης μετά την ολοκλήρωση του Ενεργειακού Έργου με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
  • Διερεύνηση πιθανής χρηματοδότησης των έργων εξοικονόμησης ενέργειας και υποστήριξη στην υποβολή των τεχνικοοικονομικών προσφορών στις τράπεζες
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού & ανάπτυξης των έργων. Διαχείρισης των έργων, όποτε αυτό απαιτείται (π.χ. υπηρεσίες τηλεματικής ανάγνωσης των μετρητών κατανάλωσης ενέργειας σε πολυκατοικίες που εγκαθιστούν σύστημα αυτονομίας θέρμανσης)
  • Υπηρεσίες μέτρησης της εξοικονόμησης ενέργειας, επαλήθευσης και ελέγχου του έργου μετά την κατασκευή και κατά την πρώτη περίοδο της χρησιμοποίησής του

  • Εκπαίδευση των χειριστών των εγκαταστάσεων για την ορθολογική χρήση τους και για την μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης
  • Σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται στις προτάσεις της Εταιρείας και άλλες καινοτόμες εφαρμογές αποδοτικότητας, όπως η συμπαραγωγή ή οι τεχνολογίες ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών
 
Τέλος, όπως σε κάθε μας έργο, δεσμευόμαστε από την αρχή για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, το κόστος και τον χρόνο παράδοσης.
 

Επιστροφή