Μάθετε περισσότερα για τη συντήρηση φωτοβολταϊκών

Οι προμηθευτές μας

Η εταιρεία μας πάντα δημιουργεί με ιδιαίτερη προσοχή τις συνεργασίες της. Η επιλογή των προμηθευτών της και των υπεργολάβων της αποτελούσε και αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης φροντίδας. Για παράδειγμα, ένας ικανός προμηθευτής δεν εξασφαλίζει μόνο καλές τιμές αλλά και τεχνική υποστήριξη τόσο στην διαχείριση εγγυήσεων όσο και επάρκεια υλικών σε περιόδους ελλείψεων στην αγορά.

Συνεργαζόμαστε με την Γερμανική εταιρεία προμήθειας Φωτοβολταϊκού Εξοπλισμού Krannich η οποία δραστηριοποιείται χονδρικώς σε πολλές χώρες …..
 
Επίσης, στην εγκατάσταση της στήριξης του φωτοβολταικού εξοπλισμού και λοιπές χωματουργικές εργασίες και εγκαταστάσεις περίφραξης και οικίσκου συνεργαζόμαστε με την  ''Καντίδης Χωματουργικά & Τεχνικά Έργα''. Για τις ουσιώδεις όμως ηλεκτρολογικές εργασίες, αυτές τις εκτελούμε με συνεργεία δικών μας τεχνικών και όχι με τρίτους υπεργολάβους.
 
Τέλος, συνεργαζόμαστε στενά με τις εταιρείες κατασκευής Αντιστροφέων (SMA, KOSTAL, KACO), επιμορφωνόμαστε δε διαρκώς από τα τεχνικά τους σεμινάρια για τις σχετικές εξελίξεις. Μέσα από τα portal των εταιρειών αυτών υλοποιούμε τις συστηματικές επιβλέψεις μας στα πάρκα που κατασκευάζουμε για να διαπιστώνουμε και να αντιμετωπίζουμε ταχύτατα κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία που προκύπτει.

Σημαντικός παράγονας στην αγορά των φωτοβολταικών αποδεικνύονται οι τράπεζες. Σε μία εποχή που η ρευστότητα απουσιάζει από την αγορά, κάποιες τράπεζες χρηματοδοτούν - αν και με αυστηρούς όρους - σχεδόν μόνο τις επενδύσεις στα φωτοβολταικά οικιακού τομέα.
Η εταιρεία μας, καθώς αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των τραπεζών στην ανάπτυξη του κλάδου, διατηρεί ιδιαίτερη συνεργασία με τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς. Ιδιαίτερο τμήμα της εταιρείας μας υποστηρίζει τις αιτήσεις των πελατών μας στις τράπεζες, όχι μόνο βοηθώντας τους πελάτες μας στην γραφειοκρατική διεκπεραίωση αλλά και στο 'στήσιμο' των αιτήσεων χρηματοδότησης. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνουμε την υποστήριξη των πελατών μας και διευκολύνουμε τις ενέργειές τους.
Επιστροφή