Μάθετε περισσότερα για τη συντήρηση φωτοβολταϊκών

Η εταιρεία μας

 
print
Η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ είναι μία τεχνική εταιρία η οποία απευθύνεται στον οικιακό κυρίως καταναλωτή, ο οποίος έχει ανάγκη από έργα μικρού και μεσαίου προϋπολογισμού και από όλες τις σχετικές υπηρεσίες. Αυτόν τον καταναλωτή η εταιρία μας επιδιώκει να τον εξυπηρετήσει κάθετα. Σε όλη δηλαδή την έκταση των τεχνικών του αναγκών. Μελετητικά, αδειοδοτικά, χρηματοδοτικά, κατασκευαστικά και με υπηρεσίες συντήρησης.
 
Να σημειώσουμε εδώ ότι θα αδικούσε αυτό που ‘είναι’ η ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’, αν μόνο κάναμε μία παράθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών που μπορούμε να αναλάβουμε! Βεβαίως και θα τα παραθέσουμε, δεν πρέπει όμως να αγνοήσουμε τη ‘λογική’ πίσω από τη λίστα! Η λογική μας δεν είναι άλλη λοιπόν από την επιδίωξη να πετύχουμε απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη. Επιδιώκουμε δηλαδή να εξατομικεύουμε όσο μπορούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της λίστας που θα παραθέσουμε στις πραγματικές ανάγκες του πελάτη και όχι τις ανάγκες του στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Π.Χ., αν με βάση την οικονομική μελέτη ενός φωτοβολταικού προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της στέγης, τότε είμαστε σε θέση να αδειοδοτήσουμε την τροποποίηση και να την υλοποιήσουμε καθώς είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε το κάθε έργο, τόσο αδειοδοτικά όσο και τεχνικά. Πιστεύουμε ότι, αυτό που για άλλες εταιρείες θα ήταν ‘ψιλά γράμματα’, για μας είναι αυτονόητος κανόνας!
 
Προτείνουμε λοιπόν κατασκευές που ταιριάζουν στον πελάτη μας, επιλύουμε θέματα νομιμοποίησης και αδειοδότησης που υπάρχουν, τροποποιούμε τις υποδομές του ώστε να μεγιστοποιούμε το αποτέλεσμα της επένδυσής του και γενικά δεν ενεργούμε κατά το βολικό για μας αλλά για αυτόν! Πολλές φορές, ακόμη και σε βάρος του κέρδους μας!
 
Κάτω λοιπόν από το παραπάνω σκεπτικό, τα προϊόντα μας στον τομέα των φωτοβολταικών είναι:
 • Μικρά, έως 10 Kw οικιακά φωτοβολταικά συστήματα αλλά και μεσαίες φωτοβολταικές εγκαταστάσεις .Διαθέτουμε όλη την εμπειρία της μελέτης, αδειοδότησης, υποστήριξης χρηματοδότησης και κατασκευής. Διαθέτουμε τον εξοπλισμό, τα οχήματα και λοιπά μέσα και εργαλεία για την υλοποίηση του έργου από δικούς μας τεχνικούς, όχι από υπεργολάβους.
 • Συστήματα μεγαλύτερα, συνήθως έως 100 Kw που συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης αλλά και ακόμη μεγαλύτερα που συνδέονται στο δίκτυο μέσης τάσης.
 • Υπηρεσίες Συντήρησης φωτοβολταικών εγκαταστάσεων. Στην ‘ΤΕΧΝΗΜΩΝ’ έχουμε επενδύσει σε ειδικό διαγνωστικό εξοπλισμό, τον οποίο αξιοποιούν μηχανικοί οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε κατάλληλα σεμινάρια. Επίσης οργανώσαμε εκείνες τις διαδικασίες για την απρόσκοπτη παροχή τους. Οι υπηρεσίες συντήρησης αποτελούνται από:
  • Οπτικό έλεγχο, Συσφίξεις ηλ. Πινάκων, βάσεων, τράκερ
  • Συντήρηση Συναγερμού και Καταγραφικού
  • Διαχείριση βλάστησης. Κουρέματα – Ραντίσματα
  • Ασφάλιση Εγκατάστασης
  • Μετρήσεις Παραγωγής. Διάγνωση και επισκευή βλαβών
  • Πλύσιμο εγκατάστασης με αποσκληρυνμένο νερό
  • Δικτυακή επικοινωνία της εγκατάστασης για έλεγχο παραγωγής και ασφάλειας
  • Καθημερινές επιβλέψεις παραγωγής
 • Οι πελάτες αντιλαμβάνονται την πλήρη ανταπόδοση του κόστους συντήρησης και την σημαντικότητα για την διατήρηση της απόδοσης υψηλά. Από τα παραπάνω συνδυάζουμε αυτές τις επιλογές που ταιριάζουν στον πελάτη μας.
 • Μικρές και μεσαίες ανεμογεννήτριες – Υβριδικά πάρκα. Η εταιρεία μας μπορεί να υποστηρίξει την διαδικασία αδειοδότησης και κατασκευής τόσο εγκαταστάσεων ανεμογεννήτριας όσο και υβριδικών εφαρμογών, συνδυασμού ανεμογεννήτριας – φωτοβολταικού σταθμού. Αυτά στα πλαίσια του σχετικού προγράμματος του υπουργείου Ανάπτυξης για τις μικρές έως 5 Kw (οικιακού προγράμματος) και τις μεσαίες ανεμογεννήτριες, έως 50 Kw, για διασυνδεδεμένες εφαρμογές.
Επιστροφή