Μάθετε περισσότερα για τη συντήρηση φωτοβολταϊκών

NET METERING - Πρόγραμμα Ενεργειακού Συμψηφισμού

Με το σύστημα net metering μπορείτε να καταναλώνετε το δικό σας ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο θα παράγετε από κατάλληλη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οικία, την επιχείρηση ή το χωράφι σας!
 
Με το net metering η ενέργεια που θα παράγετε από την φωτοβολταική σας εγκατάσταση θα συμψηφίζεται σε ετήσια βάση με την συνολική ενέργεια που θα καταναλώνετε. Η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας είναι ανεξάρτητες αναμεταξύ τους λειτουργίες, με το δίκτυο της ΔΕΗ να παίζει συμβολικά τον ρόλο της μπαταρίας ή του αμορτισέρ: όταν το φωτοβολταικό σύστημα παράγει περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνεται, η πλεονάζουσα εγχέεται στο δίκτυο. Όταν η ενέργεια που χρειάζεται το σύστημα είναι περισσότερη από όση παράγεται, τότε την απορροφά από το δίκτυο. Οι δύο μετρητές της εγκατάστασης παρέχουν την πληροφορία επί της οποίας γίνεται ο συμψηφισμός ο οποίος ολοκληρώνεται ανά έτος.

Αν είστε οικιακός καταναλωτής, με το NET METERING μπορείτε να μηδενίσετε τα κοστολόγια ενέργειας για:
 • θέρμανση, ψύξη
 • μαγείρεμα
 • παραγωγή ζεστού νερού
 • πλυντήριο – στεγνωτήριο
 • φωτισμό
Αν είστε επαγγελματίας ή αγρότης, με το NETMETERINGθα μειώσετε, ίσως και θα μηδενίσετε κόστη όπως:
 • πότισμα χωραφιών
 • ξήρανση προϊόντων
 • θέρμανση, ψύξη εγκαταστάσεων
 • ηλεκτροδότηση γραμμών παραγωγής
 • φωτισμό

Η επένδυσή σας σε ένα σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού:
 1. Σας καθιστά ενεργειακά αυτοδύναμους,
 2. Προστάτες του περιβάλλοντος
 3. Είναι και οικονομικά συμφέρουσα και ανταποδοτική. Σας προσφέρει ένα υψηλό ποσοστό απόδοσης (ανάλογα με τις επιδοτήσεις που θα εξασφαλίσετε και κάποια ακόμη χαρακτηριστικά του ενεργειακού σας σχεδιασμού).

Με τον ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering), όταν η τοπικά παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκά δεν καταναλώνεται επί τόπου, τότε διοχετεύεται στο Δίκτυο ενώ, όταν δεν επαρκεί, τότε η συμπληρωματική ενέργεια που απαιτείται απορροφάται επίσης από το Δίκτυο. Έτσι το Δίκτυο χρησιμοποιείται ουσιαστικά για την προσωρινή αποθήκευση της πλεονάζουσας ενέργειας η οποία όμως θα καταναλώνεται άλλη στιγμή, όταν δεν παράγεται επαρκής ποσότητα ενέργειας από το φωτοβολταικό σύστημα. Μέσω του συμψηφισμού ο οποίος γίνεται στο τέλος της περιόδου μέτρησης (ένα έτος) συσχετίζονται στο τελικό ενεργειακό ισοζύγιο η παραγόμενη και η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια οπότε ολοκληρώνεται και η οικονομική διαχείριση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.
 
Απαιτείται λοιπόν προσεκτικός υπολογισμός αρκετών παραμέτρων ώστε να σχεδιαστεί σωστά μια εγκατάσταση Net Metering. Πρέπει να γνωρίζουμε τις τρέχουσες ανάγκες, να εκτιμούμε σωστά τις μελλοντικές και να υπολογίζουμε την συνέπεια της γήρανσης του συστήματος. Μεταξύ των παραμέτρων που επίσης πρέπει να υπολογίζουμε για την βέλτιστη αξιοποίηση του συστήματος είναι και ο τρόπος χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
 
Διαβάστε περισσότερα...